Значение слова "'UNQUD" найдено в 1 источниках

'UNQUD

  найдено в  "Arabic etymological dictionary"
'unqud: translation

bunch of grapes [Mal ghanqud] Per 'onqud borrowed from Ar

T: 11