Значение слова "ІКОНОГРАФІЯ" найдено в 8 источниках

ІКОНОГРАФІЯ

  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-ї, ж.

1) Опис і вивчення різноманітних зображень певної особи, події, сюжету тощо у творах живопису й скульптури.

2) збірн. Сукупність таких зображень.

••

Музична іконографія — а) систематизований перелік різноманітних художніх зображень, фотознімків, пов'язаних з темою якого-небудь музичного видання; б) втілення музичних сюжетів і тем у творах прикладного мистецтва, тобто будь-який образотворчий матеріал, пов'язаний з музичним мистецтвом.


  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
-ї, ж. 1》 Опис і вивчення різноманітних зображень певної особи, події, сюжету тощо у творах живопису й скульптури.
2》 збірн. Сукупність таких зображень.
Музична іконографія — а) систематизований перелік різноманітних художніх зображень, фотознімків, пов'язаних з темою якого-небудь музичного видання; б) втілення музичних сюжетів і тем у творах прикладного мистецтва, тобто будь-який образотворчий матеріал, пов'язаний з музичним мистецтвом.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
іконогра́фія (від грец. είκών – зображення і «...графія») 1. Перелік, опис і систематизація зображень певної особи, події, сюжету, місцевості тощо. 2. Строго встановлені правила зображення певного сюжету чи особи. В середньовічному мистецтві, пов’язаному з релігійною тематикою, художник повинен був неухильно додержуватися іконографічних зразків.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
іконографія; ж. (гр., зображення і ...графія) 1. Перелік, опис і систематизація зображень певної особи, події, сюжету, місцевості тощо. 2. Строго встановлені правила зображення певного сюжету чи особи. В середньовічному мистецтві, пов'язаному з релігійною тематикою, художник повинен був неухильно додержуватися іконографічних зразків.
  найдено в  "Архітектурі і монументальному мистецтві"
(грец. — зображення і пишу) 1. Сукупність різних зображень об'єкта, сюжету, особи, котра потрібна для мистецтвознавчих або архітектурознавчих досліджень, при здійсненні реставраційних та відновлювальних робіт. 2. Сувора система канонічних правил, встановлених і прийнятих для зображення певних персонажів в культових спорудах.
  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


імен. жін. родумист., екон.1. опис i вивчення рiзноманiтних iкон2. (збiрн.) сукупнiсть таких зображеньиконография

  найдено в  "УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)"
галузь історії мистецтва, яка займається описом та інтерпретацією тематичних, змістових і символічних елементів у творах мистецтва; також допоміжна наука, яка вивчає твори мистецтва як історичні джерела.
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
іконогра́фія іменник жіночого роду
T: 17 M: 3 D: 0