Значение слова "АУДИТОРІЯ" найдено в 15 источниках

АУДИТОРІЯ

  найдено в  "Словнику із соціальної роботи"
сукупність осіб, які є адресатом спільного для всіх її членів засобів масової комунікації за мінімальної або навіть за відсутності взаємодії їх один з одним. А. може являти собою агрегат, наприклад, публіка в театрі або сукупність ізольованих індивідів, напр., аудиторія телебачення. англ. audience; нім. Auditorium n –s, …ri / en; угор. hallgatók; рос. аудитория.
  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

авдиторія, -ї, ж.

1) Зал для читання лекцій, доповідей.

2) збірн., перен. Слухачі лекції, доповіді, промови і т. ін.


  найдено в  "Eкономічній енциклопедії"
рос. аудитория (від латин. auditorium) — 1. Приміщення, де проводяться збори, читаються лекцій. 2. Споживачі інформації — слухачі лекції; люди, що контактують із засобами реклами, іншої інформації.
  найдено в  "Словнику іншомовних соціокультурних термінів"
(від лат. auditorium/audire - слухати) 1) приміщення, в якому читають лекції, доповіді тощо 2) слухачі лекцій, доповідей тощо; а також слухачі та глядачі радіо- і телепередач
  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
авдиторія, -ї, ж. 1》 Зал для читання лекцій, доповідей.
2》 збірн. , перен. Слухачі лекції, доповіді, промови і т. ін.
  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


імен. жін. родуаудитория

  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
аудито́рія (лат. auditorium) 1. Приміщення, де читають лекції, доповіді, провадять збори. 2. Слухачі лекцій, радіопередач тощо.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
аудиторія; ж. (лат.) 1. Приміщення, де читають лекції, доповіді, провадять збори. 2. Слухачі лекцій, радіопередач тощо.
  найдено в  "Архітектурі і монументальному мистецтві"
(лат. — місце слухання) Споруда чи приміщення для учбових лекцій та публічних виступів.
  найдено в  "УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)"
зал, в якому відбуваються лекції; також сукупність слухачів якоїсь лекції, промови.
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
аудито́рія іменник жіночого роду
  найдено в  "Орфоэпическом словаре украинского языка"
{аўдието́рійа} -йі, ор. -йеійу.
  найдено в  "Українсько-російському словнику"
аудитория
T: 47 M: 0 D: 0