Значение слова "...ВАЛЕНТНИЙ" найдено в 1 источниках

...ВАЛЕНТНИЙ

  найдено в  "Словнику української мови у 20 томах"

...ВАЛЕ́НТНИЙ, а, е, хім.

Друга частина складних слів, що означає: який може сполучатися з атомами іншого елемента в пропорції, визначуваній стосовно водню і вказаній у першій частині слова, напр.: одновале́нтний, двовале́нтний, полівале́нтний.

T: 10