Значение слова "'ADAWA" найдено в 1 источниках

'ADAWA

  найдено в  "Arabic etymological dictionary"
'adawa: translation

enmity ['ada] Hau adawa, Per 'adawat, Tur adavet borrowed from Ar

T: 8