Значение слова "ІДІОМАТИЗМ" найдено в 8 источниках

ІДІОМАТИЗМ

  найдено в  "Словнику синонімів української мови"

ФРАЗЕОЛОГІ́ЗМ лінгв. (стійке словосполучення), ФРАЗЕОЛОГІ́ЧНА ОДИНИ́ЦЯ, ІДІО́МА, ІДІО́М, ІДІОМАТИ́ЗМ (з найбільшою мірою семантичної спаяності). Багато різних думок висловлюється і з приводу перекладу фразеологізмів, прислів'їв і приказок, ідіом (М. Рильський).


  найдено в  "Українсько-польському словнику"

[idiomatyzm]

ч.

idiomatyzm


  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-у, ч.

Те саме, що ідіома.  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
ідіомати́зм іменник чоловічого роду
  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
ідіомати́зм те саме, що ідіома.
  найдено в  "Українсько-російському словнику"
идиоматизм
T: 33