Значение слова "...СПОРИДІЇ" найдено в 2 источниках

...СПОРИДІЇ

  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
(від грец. σπορά – сіяння, сім’я та ...ίδιον – зменш. суфікс) складова частина в назвах паразитичних безхребетних тварин класу споровиків, напр. гемоспоридії.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
(гр., сіяння, сім'я та зменш. суфікс) складова частина в назвах паразитичних безхребетних тварин класу споровиків, напр., гемоспоридії.
T: 8