Значение слова "БРАТЕРСТВО" найдено в 10 источниках

БРАТЕРСТВО

  найдено в  "Енциклопедії політичної думки"
Політична ідея братерства означає такі стосунки між громадянами або членами окремих груп, що, як і ідеальні стосунки між родичами, характеризуються почуттям любові й спільності та спрямуванням на досягнення спільних або подібних цілей. Братерство, як і політика, не є ані механічним, ані безконфліктним. У стосунках між братчиками виникає і затяте суперництво, і непорушна дружба. Братерство вимагає приборкувати братовбивчі пориви і керуватися спільними моральними цінностями та позитивними емоціями (І М. 4:7, 33:1–11; 50:19–20). Вирішальним чинником для братерства є вільне волевиявлення. Стародавні і сучасні ритуали братання підтверджують, що хоча братства і виникають на основі спільного походження та виховання, реальний вступ до братства залежить від доброї волі і прийняття на себе певних обов’язків. У цьому відношенні братерство схоже на дружбу. І в братерських відносинах, й у дружбі люди виступають в однаковій ролі (на противагу стосункам між батьками і дітьми). З огляду на це передумо
  найдено в  "Словаре русского языка XVIII в"

БРА́ТЕРСТВО 1716, а, ср.Пол. braterstwo, через укр. братерство.Братские, дружеские отношения.Которыи нас гнушалися яко грубых, ищут усердно бра́терства нашего. Пркп. Рожд. ПП 6.

  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


імен. сер. роду, тільки одн.велика дружба, братське єднаннябратство

  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-а, с.

Велика дружба, братське єднання.


  найдено в  "Словнику синонімів Караванського"
дружба, єднання, любов, товариськість, побратимство, БРАТСТВО.
  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
-а, с. Велика дружба, братське єднання.
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
брате́рство іменник середнього роду
  найдено в  "Украинско-английском юридическом словаре"
brotherhood, fellowship, fraternity
  найдено в  "Українсько-російському словнику"
братство
T: 13