Значение слова "МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО" найдено в 2 источниках

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО

  найдено в  "Eкономічній енциклопедії"
рос. малое предприятие організаційна структура, суб'єкт підприємницької діяльності (підприємство, організація, фірма) різного виробничого, комерційно-підприємницького профілю, незалежно від форм власності з невеликою кількістю працюючих, а саме: у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні — 15 осіб, у галузях невиробничої сфери — 25, в науці і науковому обслуговуванні — 100, у промисловості й будівництві — 200, в інших сферах виробничої діяльності — 50 осіб. М.п. можуть бути невеликі виробничі підприємства, майстерні, магазини, підприємства громадського харчування і побутового обслуговування, якщо вони за своїм призначенням, кількістю працівників та іншими параметрами відповідають чинному законодавству. У країнах з розвинутою ринковою економікою М.п. є наймасовішим, провідним сектором економіки, який визначає темпи економічного зростання, посідає провідне місце у структурі валового внутрішнього продукту і є основною статтею капіталовкладень державного бюджету, розв'язання соціальних проблем, і насамперед
T: 5 M: 2 D: 0