Значение слова "АВТАРКІЯ" найдено в 13 источниках

АВТАРКІЯ

  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
автаркі́я (грец. αυτάρκεια – самовдоволення) створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої капіталістичної країни або групи країн, спрямоване на максимальне обмеження імпорту, стимулювання експорту товарів і капіталу. Імперіалістичні держави використовують політику А. для створення відносно замкнених господарств, які б виробляли все необхідне для ведення війни в умовах економічної блокади.
  найдено в  "Eкономічній енциклопедії"
рос. автаркия (грец. autarkea — самовдоволення) — створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, спрямоване на максимальне обмеження імпорту, стимулювання експорту товарів і капіталу. Окремі держави використовують політику А. для створення відносно замкнених господарств, які б виробляли все необхідне з метою протистояння економічній блокаді.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
автаркія; ж. (гр., самовдоволення) створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, спрямоване на максимальне обмеження імпорту, стимулювання експорту товарів і капіталу. Держави використовують політику А. для створення відносно замкнених господарств, які б виробляли все необхідне для ведення війни в умовах економічної блокади.
  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-ї, ж.

1) Створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, спрямованого на максимальне обмеження імпорту.

2) Політичний режим (зазвичай деспотія), який забезпечує функціонування такого господарства.


  найдено в  "Економічному словнику"
(англ. аutarchy)   економічна політика відособлення окремої країни (групи країн) з метою створення замкнутої економіки, що сама себе забезпечує. А. спрямована на максимальне обмеження імпорту, стимулювання експорту товарів і капіталу. Одна з основ а. – політика самозабезпечення.
  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
-ї, ж. 1》 Створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, спрямованого на максимальне обмеження імпорту.
2》 Політичний режим (зазвичай деспотія), який забезпечує функціонування такого господарства.
  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


імен. жін. роду, тільки одн.політ., екон.автаркия

  найдено в  "Літературному слововживанні"
-ї, ор. -єю. Економічна політика відособлення якоїсь країни від економіки інших країн з метою максимального обмеження імпорту.
  найдено в  "Сучасному українсько-англійському юридичному словнику ( І. Борисенка, В. В. Саєнка, Н. М. Конончука, Т. І. Конончук)"
ім [екон] (політика економічного відокремлення будь-якої країни) autarchy; autarky
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
авта́ркія іменник жіночого роду
  найдено в  "УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)"
економічна самодостатність.
  найдено в  "Українсько-російському словнику"
эк. автаркия
T: 7