Значение слова "ПРИСИПАТИ" найдено в 9 источниках

ПРИСИПАТИ

  найдено в  "Фразеологічному словнику української мови"
посипа́ти (присипа́ти) / поси́пати (приси́пати) го́лову по́пелом, книжн. Вдаватися в тугу, в розпач, втрачати мужність, надію; картати себе, журитися і т. ін. Надягнувши траур і волосяниці, посипа́ли голову попелом бідні батьки і голосно кричали (П. Загребельний); Нині, стоячи на руїні з жебрацькою торбою, посипаємо голову попелом, волаючи: нас обдурили — плану перебудови не було! Та в тому ж і сіль, що був він! Тільки не той (Б. Олійник); — Ну, друзі? — кинув бадьоро вусами (Жук). — Не казав я вам, що немає чого попелом голови присипати?.. Не говорив, що справа не загине на Затишній? (П. Козланюк).
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
приси́пати дієслово доконаного виду присипа́ти 1 дієслово недоконаного виду посипати; спадати на землю присипа́ти 2 дієслово недоконаного виду присипляти
  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

див. присипати I.


  найдено в  "Українсько-російському словнику"
несов. - присипати, сов. - присипати присыпать, присыпать; посыпать, посыпать
  найдено в  "Украинско-русском политехническом словаре"
I присип`атитехн. присыпать II прис`ипатитехн. присыпать
  найдено в  "Українсько-білоруському словнику"
прыцерушыць
  найдено в  "Українсько-білоруському словнику"
прыцерушыць
T: 6 M: 2 D: 0