Значение слова "АБОЛІЦІОНІЗМ" найдено в 17 источниках

АБОЛІЦІОНІЗМ

  найдено в  "Словнику української мови у 20 томах"

АБОЛІЦІОНІ́ЗМ, у, ч.

1. Суспільний рух кінця XVIII – початку XIX ст. у США за скасування рабства негрів, у Великобританії, Франції та ряді інших країн – за скасування рабства в колоніях.

Початок масового руху аболіціонізму в США прийнято відносити до 30-х років XIX століття, коли почала видаватися газета “Ліберейтор” і було засноване Американське товариство боротьби з рабством (з наук. літ.);

Англійські аболіціоністи вели боротьбу за припинення вивезення невільників із Африки і за відміну рабства африканців в англійських колоніях (із журн.);

Аболіціонізм зародився майже одночасно в Америці та в Європі (з газ.).

2. Суспільний рух, який домагається скасування якого-небудь закону або рішення.

В історії існували три основні форми політики стосовно цієї проблеми: прогібіціонізм, регламентація, аболіціонізм (із журн.).


  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-у, ч.

1) Суспільний рух у США кінця 18 – першої половини 19 ст., спрямований на скасування рабства негрів.

2) Суспільний рух, спрямований проти запровадження якогось закону.  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
аболіціонізм; ч. (англ. з лат., скасування, знищення) 1. Суспільний рух, спрямований проти запровадження якогось закону. 2. Рух у кінці 18 - 1-й половині 19 ст. за скасування рабовласництва, зокрема рух у США за знищення рабства негрів. Див. також: аболіція, аболюціоністська література
  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
аболіціоні́зм [від лат. abolitio (abolitionis) – скасування, знищення] 1. Суспільний рух, спрямований проти запровадження якогось закону. 2. Рух у кінці 18 – 1-й половині 19 ст. за скасування рабовласництва, зокрема рух у США за знищення рабства негрів.
  найдено в  "Універсальному словнику-енциклопедії"

Суспільно-політичний рух у Зх. Європі (зокрема у Великій Британії, Франції) та Пн. і Пд. Америці у XVIII-XIX ст., метою якого були ліквідація рабства й торгівлі рабами.


  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
-у, ч. 1》 Суспільний рух у США кінця 18 – першої половини 19 ст., спрямований на скасування рабства негрів.
2》 Суспільний рух, спрямований проти запровадження якогось закону.

  найдено в  "Українсько-польському словнику"

[abolicjonizm]

ч.

abolicjonizm політ.


  найдено в  "Словнику англіцизмів"
«рух за скасування рабства негрів у США» - амер. abolitionism [1834] < лат. abolition (abolitionis) «скасування». Слово входить до реєстру словника американізмів В.Крейгі /Craigie І,3/.
  найдено в  "УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)"
суспільно-політичний рух у Зх. Європі (зокрема у Великій Британії, Франції) та Пн. і Пд. Америці у XVIII-XIX ст., метою якого були ліквідація рабства й торгівлі рабами.
  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


імен. чол. родуаболиционизм


  найдено в  "Українсько-англійському словнику"

іст.

abolitionism


  найдено в  "Правописному словнику Голоскевича"

Аболіціоні́зм, -му, -мові


  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
аболіціоні́зм іменник чоловічого роду
  найдено в  "Українсько-англійському словнику з прав людини"
аболіціонізм ім. abolitionism;
T: 21