Значение слова "АБОЛІЦІОНІЗМ" найдено в 11 источниках

АБОЛІЦІОНІЗМ

  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-у, ч.

1) Суспільний рух у США кінця 18 – першої половини 19 ст., спрямований на скасування рабства негрів.

2) Суспільний рух, спрямований проти запровадження якогось закону.


  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
аболіціонізм; ч. (англ. з лат., скасування, знищення) 1. Суспільний рух, спрямований проти запровадження якогось закону. 2. Рух у кінці 18 - 1-й половині 19 ст. за скасування рабовласництва, зокрема рух у США за знищення рабства негрів. Див. також: аболіція, аболюціоністська література
  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
аболіціоні́зм [від лат. abolitio (abolitionis) – скасування, знищення] 1. Суспільний рух, спрямований проти запровадження якогось закону. 2. Рух у кінці 18 – 1-й половині 19 ст. за скасування рабовласництва, зокрема рух у США за знищення рабства негрів.
  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
-у, ч. 1》 Суспільний рух у США кінця 18 – першої половини 19 ст., спрямований на скасування рабства негрів.
2》 Суспільний рух, спрямований проти запровадження якогось закону.
  найдено в  "Словнику англіцизмів"
«рух за скасування рабства негрів у США» - амер. abolitionism [1834] < лат. abolition (abolitionis) «скасування». Слово входить до реєстру словника американізмів В.Крейгі /Craigie І,3/.
  найдено в  "УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)"
суспільно-політичний рух у Зх. Європі (зокрема у Великій Британії, Франції) та Пн. і Пд. Америці у XVIII-XIX ст., метою якого були ліквідація рабства й торгівлі рабами.
  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


імен. чол. родуаболиционизм

  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
аболіціоні́зм іменник чоловічого роду
  найдено в  "Українсько-англійському словнику з прав людини"
аболіціонізм ім. abolitionism;
T: 10 M: 2 D: 0