Значение слова "...ГЕН, ...ГЕНІЯ, ...ГЕННИЙ" найдено в 1 источниках

...ГЕН, ...ГЕНІЯ, ...ГЕННИЙ

  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
...ген, ...генія, ...генний (від грец. γεννάω – породжую, створюю) в складних словах вказує на зв’язок з поняттями «походження», «утворення», напр. антропоген, кріогенний, лізогенія.
T: 9