Значение слова "ІДЕАЛ" найдено в 24 источниках

ІДЕАЛ

  найдено в  "Філософському енциклопедичному словнику"
ІДЕАЛ (від грецьк. ιδέα - ідеал, першообраз) - уявлення про найвищу досконалість, котра як взірець, норма і мета визначає спосіб і характер діяльності людини або соціальної групи. Вихідною засадою формування І. є усвідомлення суб'єктом діяльності своїх потреб та недовершеності наявної дійсності й відповідно необхідності її реального перетворення. І. - це певна єдність об'єктивного і суб'єктивного. Об'єктивність І. полягає в тому, що він виникає як об'єктивна необхідність у розвитку суспільства, вказуючи на його реальний стан та об'єктивні тенденції подальшого поступу. Суб'єктивність І. пов'язана з тим, що він є суб'єктивним за своєю формою. У залежності від сфер людської життєдіяльності формуються суспільні, політичні, етичні, наукові І., утворюючи своєрідний світоглядний та регулятивний стрижень цілепокладаючої діяльності людини. В різних типах культури формуються різні І., які залежать не лише від типу культури, а й від рівня її розвитку. Отже, І. є не тільки соціально-культурним, а й історичним поняттям.В. Загороднюк
  найдено в  "Словнику синонімів української мови"

ВЗІРЕ́ЦЬ (той, кого варто наслідувати), ЗРАЗО́К, ПРИ́КЛАД, ІДЕА́Л підсил. Високий взірець для нас всіх — Тарас Григорович Шевченко (з журналу); (Анна:) Все те знають, що.. тепер ви станете зразком усіх чеснот лицарських (Леся Українка); Все частіше вчителі називали Марійку як приклад для всього класу (О. Донченко); Сердечне дівчисько — ідеал краси (М. Стельмах).


  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-у, ч.

1) Найвища мета, до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю.

2) кого, чого. Взірець досконалості. || чий. Про того, хто є для когось втіленням найкращих якостей тощо.  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
-у, ч. 1》 Найвища мета, до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю.
2》 кого, чого. Взірець досконалості.
|| чий. Про того, хто є для когось втіленням найкращих якостей тощо.

  найдено в  "Універсальному словнику-енциклопедії"

Досконалість, взірець, найвища мета прагнень, важка для реалізації концепція, протиставляється дійсності як бажаний, але недосяжний стан (напр., і. моральний).


  найдено в  "Eкономічній енциклопедії"
рос. идеал (фр. ideal) — 1. Досконалість. 2. Досконалий зв'язок між чим-небудь. 3. Найвища кінцева мета прагнення, дій. 4. Ідеальний образ, що визначає спосіб мислення й діяльності людини чи суспільного класу.
  найдено в  "Орфоепічному словнику української мови"

ідеа́л

[ідеиал]

-лу, м. (на) -л'і, мн. -лие, -л'іў


  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
ідеа́л (франц. ideal, від грец. ίδέα – ідея, первообраз) взірець досконалості, кінцева, найвища мета прагнень; ідеальний образ, що визначає спосіб мислення й діяльності людини чи суспільного класу.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
ідеал; ч. (фр., гр., ідея, первообраз) 1. Найвища мета, до якої прагне людина та яка керує її діяльністю. 2. Взірець довершеності, досконалість, довершення, приклад.
  найдено в  "УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)"
досконалість, взірець, найвища мета прагнень, важка для реалізації концепція, протиставляється дійсності як бажаний, але недосяжний стан (напр., і. моральний).
  найдено в  "Українсько-польському словнику"

[ideał]

ч.

ideał


  найдено в  "Словнику синонімів Караванського"
(високий) мета, прагнення; ПОБ. досконалість, довершеність; (хто) взірець , приклад, кращий з кращих; мн. ІДЕАЛИ, стандарти досконалисти.
  найдено в  "Приповідках або українсько-народній філософії"

Ідеал — це означена ціль, до якої стремимо.

Пояснення, що таке ідеал.


  найдено в  "Українсько-китайському словнику"

【阳】

1) 理想

2) 理想的东西, 理想的人; 模范, 标准


  найдено в  "Правописному словнику Голоскевича"

Ідеа́л, -лу; ідеа́ли, -лів


  найдено в  "Орфоэпическом словаре украинского языка"
{ідеиа́л} -лу, м. (на) -лі, мн. -лие, -ліў.
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
ідеа́л іменник чоловічого роду
T: 121