Значение слова "'UTTARID" найдено в 1 источниках

'UTTARID

  найдено в  "Arabic etymological dictionary"
'uttarid: translation

Mercury [?] Ful udaridu, Per 'ottared, Tur utarit borrowed from Ar

T: 6