Значение слова "ЄЛИСЄЄВ" найдено в 1 источниках

ЄЛИСЄЄВ

  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


власна назва, імен. чол. родуцерк.Елисеев


T: 26