Значение слова "'UQAB" найдено в 1 источниках

'UQAB

  найдено в  "Arabic etymological dictionary"
'uqab: translation

eagle [Sem '-q-b, Hrs 'aqab] Hin uqab, Per 'oqab borrowed from Ar

T: 7