Значение слова "КОРИДОР" найдено в 133 источниках

КОРИДОР

  найдено в  "Толковом словаре Ожегова"
КОРИДОР, -а,м. 1. Проход (обычно узкий, длинный), соединяющий отдельныечасти квартиры, здания. 2. перен. Узкое, длинное пространство, соединяющеесобой что-н., проход. Горный к. Воздушный к. (полоса пролета для самолетов).* В коридорах власти (книжн.) - в кругах, близких к властям, кправительству. II прил. коридорный, -ая, -ое (к 1 знач.). Коридорная система(расположение комнат, жилых помещений вдоль большого коридора).
  найдено в  "Новом толково-словообразовательном словаре русского языка"
коридор м. 1) Длинный проход, соединяющий отдельные части квартиры, здания и т.п. 2) перен. разг. Узкое пространство (земли, водной поверхности и т.п.).  найдено в  "Русско-английском словаре"
коридор
м.
corridor, passage
  найдено в  "Словаре синонимов"
коридор переход, ход, пергола, проход, дромос, коридорчик, предбанник, катакомба Словарь русских синонимов. коридор см. проход Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011. коридор сущ., кол-во синонимов: 13 • дромос (3) • катакомба (2) • коридорчик (1) • ксистос (1) • кулуар (5) • наркокоридор (1) • пассаж (25) • пергола (4) • переход (51) • предбанник (5) • проход (64) • раскол (22) • ход (94) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: дромос, катакомба, коридорчик, ксистос, кулуар, наркокоридор, пергола, переход, предбанник, проход, ход
  найдено в  "Словнику української мови у 20 томах"

КОРИДО́Р, у, ч.

1. Вузький (переважно довгий) прохід у середині будинку, який з'єднує окремі його кімнати, квартири і т. ін.

Кухня була аж на другому краї дому, відділена від горниць довгим коридором (Панас Мирний);

Двері у передпокій нарозтіж, в тіснім коридорі повно людей (М. Коцюбинський);

Публіка затопила фоє, коридори. Обличчя всім пашіли, очі блищали... стояв живий гамір... дзвеніла українська мова (Л. Старицька-Черняхівська);

І шум, і співи в коридорі – курсанти з лекції ідуть (В. Сосюра);

З вікна коридору, яким ми щоранку йшли до їдальні, було видно замкову церкву з ренесансними вікнами (Н. Сняданко);

* У порівн. Кабінет був вузький і довгий, наче коридор (Л. Дмитерко);

// перен. Обмежений з обох боків вузький довгий простір; прохід (у 2 знач.), хідник (у 1 знач.).

Комбриг дав наказ батальйонам відходити через село на схід, єдиним коридором, в якому ще не замкнулося вороже кільце (Ю. Бедзик);

Обабіч нашого шляху тяглися кущі букшпану [самшиту] і, підпаливши їх, я створив дві довгі стіни вогню, подолати які щури були не в силі, їм залишалося .. атакувати нас у вузькому коридорі алеї (Ю. Винничук).

2. перен., розм. Вузький простір (землі, води і т. ін.).

Лежала [Альчеста] на бушприті й дивилася в воду. Химерне зілля коливалося й вигиналося під струмом, витягалося в гаї, а між ними розривалися провалля і коридори .. Дно коридорів світило золотим піском (М. Йогансен);

Днiстром, ще широким, вiльним од льоду коридором, плили крижини i купи коричнюватої пiни. Кружляли чайки (Р. Андріяшик);

Біля самої скелі справді було дуже цікаво. Порослі водоростями камені утворювали плутані підводні коридори (В. Нестайко);

От ми й вийшли на проспект Свободи. Брели самісіньким вершечком гірського хребта в нерукотворному коридорі (Любко Дереш).

(1) Зеле́ний кори́дор – визначена на території аеропорту смуга руху, де митний контроль та митне оформлення здійснюються за спрощеним порядком для громадян, що переміщують через митний кордон предмети, які не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними та іншими платежами та зборами і на переміщення яких через митний кордон не встановлено заборон чи обмежень.

Громадяни, які проходять (проїжджають) через зелений коридор, звільняються від подання письмової митної декларації (з мови документів);

В аеропорту не було й натяку на зелений коридор, і мені довелося пройти найсуворіший митний контроль (В. Шкляр);

(2) Черво́ний коридо́р – визначена на території аеропорту смуга руху, де митний контроль та митне оформлення здійснюються в установленому чинним законодавством порядку для громадян, які переміщують через митний кордон предмети, що підлягають обов'язковому декларуванню та обкладенню митними й іншими платежами і зборами та на переміщення яких через митний кордон встановлені заборони чи обмеження.

Для зручності пасажирів у міжнародних аеропортах запроваджено двоканальні смуги руху – зелений та червоний коридори (з мови документів).

△ (3) Валю́тний коридо́р – визначена державою та підтримувана центральним банком межа коливання валютного курсу національної грошової одиниці до тврдих валют провідних країн.

Світовий досвід свідчить, що валютний коридор вводять, як правило, в умовах відсутності вільного капіталу на фінансовому ринку, внаслідок великого бюджетного дефіциту, значного внутрішнього й зовнішнього боргу (з навч. літ.);

(4) Екологі́чний коридо́р – територія певної довжини, яка містить у своєму складі природні або рекультивовані елементи природних екосистем, властивих відповідному регіону.

Екологічний коридор призначений для міграції видів та їх поширення (з наук.-попул. літ.);

Особливістю Дніпровського екологічного коридору є наявність на його території міст із розвиненою промисловістю, зокрема Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Херсона, Черкас (з навч. літ.);

(5) Пові́тря́ний коридо́р – виділений у повітряному просторі коридор, оснащений радіотехнічними засобами і признач. для руху літальних апаратів, який з'єднує між собою два райони з особливим повітряним режимом або контрольні зони аеропортів.

На внутрішніх авіалініях повітряний коридор завширшки 10 км, на міжнародних – 20 км (з наук.-попул. літ.);

Викрадачі вимагали надати їм повітряний коридор до Афганістану (з газ.);

(6) Транзи́тний кори́дор – перевезення вантажів з однієї держави до іншої без перевантаження або зупинки у проміжних пунктах.

Транзитний коридор надають за спеціального дозволу (з навч. літ.);

Держави з максимальною кількість транзитних коридорів мають велику політичну вагу (з газ.);

(7) Тра́нспортний коридо́р – сукупність магістральних транспортних комунікацій різних видів транспорту з відповідною інфраструктурою, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів на напрямках їх найбільшої концентрації.

У науковій праці описано перспективи формування транспортних коридорів між західноєвропейськими та азійсько-тихоокеанськими промисловими й транспортними центрами, які необхідні для забезпечення оптимальних умов перевезення вантажів і пасажирів (з наук. літ.);

Транспортні коридори виконують роль кровоносних судин у світових інтеграційних процесах (з наук.-попул. літ.).


T: 38