Значение слова "ПОДІЛ" найдено в 16 источниках

ПОДІЛ

  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"
I п`оділ

-у, ч.

1) Дія за знач. поділити, поділяти 1).

2) Дія і стан за знач. поділятися 1). || біол. Процес безстатевого розмноження рослинних і тваринних клітин.

••

Поділ клітин — процес утворення із однієї клітини двох, або більше нових клітин.

Поділ праці — розчленування сукупної праці на її різні корисні види, що задовольняють різні суспільні потреби.

3) Ряд позначок (перев. горизонтальні риски, лінії) на вимірювальній шкалі.

4) Місце, де щось розділяється, роз'єднується; лінія, яка розділяє, роз'єднує що-небудь.

II под`іл

-долу, ч.

1) Низько розташована місцевість; низина. || Частина давньоруського міста, розташована біля бідніжжя гори на низинному місці. Київський Поділ.

2) Нижній край сукні, спідниці, пальта і т. ін.


  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


власна назва, імен. чол. родуПодол(кого/чого)імен. чол. родуделение сущ. ср. рода

¤ адміністративно-територіальний поділ -- административно-территориальный деление

¤ поділ праці -- разделение труда

¤ поділ на групи -- деление на группы

(кого/чого)імен. чол. родудія/процесвід слова: поділити, поділяти- місце, де щось розділяється, лінія, яка розділяєраздел

¤ адміністративно-територіальний поділ -- административно-территориальный раздел

¤ поділ праці -- разделение труда

¤ поділ світу -- раздел мира

¤ поділ на групи -- деление на группы


  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
I п`оділ-у, ч.
1》 Дія за знач. поділити, поділяти 1).
2》 Дія і стан за знач. поділятися 1).
|| біол. Процес безстатевого розмноження рослинних і тваринних клітин.
Поділ клітин — процес утворення із однієї клітини двох, або більше нових клітин.
Поділ праці — розчленування сукупної праці на її різні корисні види, що задовольняють різні суспільні потреби.
3》 Ряд позначок (перев. горизонтальні риски, лінії) на вимірювальній шкалі.
4》 Місце, де щось розділяється, роз'єднується; лінія, яка розділяє, роз'єднує що-небудь.
II под`іл
-долу, ч.
1》 Низько розташована місцевість; низина.
|| Частина давньоруського міста, розташована біля бідніжжя гори на низинному місці. Київський Поділ.
2》 Нижній край сукні, спідниці, пальта і т. ін.
  найдено в  "Українсько-російському словнику"
I п`оділ 1) (действие) раздел, разделение, деление, разг. делёж, делёжка поділ на групи — деление на группы; (распределение) разбивка на группы поділ поля — раздел поля поділ праці — разделение труда 2) (разделяющее место, разделяющая линия) раздел поділ вод — раздел вод 3) биол. деление II под`іл 1) (низко расположенная местность) низменность; долина, поэз. дол, обл. подол 2) (нижний край, пола платья) подол
  найдено в  "Фінансовій діяльності суб’єктів господарювання"
eng : de-merger deu : Unternehmensaufspaltung m спосіб реорганізації підприємства, за якого одна юридична особа припиняє свою діяльність, а на базі її створюються кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб.
  найдено в  "Словнику синонімів Караванського"
(здобичі) дільба, паювання; (на групи) розподіл, розбиття, клясифікація; (повторний) переділ; (на шкалі) поділка; (те, що ділить) кордон, межа; (дія) ділення, розподілення, розподіляння, розділяння, поділяння.
  найдено в  "Орфоэпическом словаре украинского языка"
I {по́діл} -лу, м. (на) -лі, мн. -лие, -ліў (ділення)II {поуді́л}подо́лу, м. (ў) подо́лі (пелена; низовина).
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
по́діл іменник чоловічого роду ділення поді́л іменник чоловічого роду пелена; низовина
  найдено в  "Українсько-польському словнику (Мар'яна Юрковського, Василя Назарука)"
I. поділ -у m podział II. поділ -долу m 1. nizina 2. dół spódnicy (sukienki, płaszcza)
  найдено в  "Архітектурі і монументальному мистецтві"
Частина давньоруського міста, розташована на низинному березі.
  найдено в  "Украинско-русском политехническом словаре"
матем.; физ. деление, техн.; физ. раздел, разделение
  найдено в  "Украинско-английском юридическом словаре"
division, (країни тощо) partition, separation
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
Поді́л іменник чоловічого роду місцевість
T: 81 M: 0 D: 0