Значение слова "...МІЦЕТИ" найдено в 2 источниках

...МІЦЕТИ

  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
[від грец. μΰκης (μύκητος) – гриб] у складних словах відповідає поняттю «гриби», напр. базидіоміцети.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
(гр., гриб) у складних словах відповідає поняттю "гриби" базидіоміцети
T: 5