Значение слова "АВТОМЕТРІЯ" найдено в 5 источниках

АВТОМЕТРІЯ

  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-ї, ж.

Наукова дисципліна, що вивчає теоретичні основи проектування автоматичних вимірювальних приладів та інформаційних систем, а також приладів, які контролюють їхні дії.


  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
автометрі́я (від авто... і «...метрія») галузь сучасної метрології, пов’язана з вивченням теоретичних основ проектування автоматичних вимірювальних і контрольних приладів та вимірювальних інформаційних систем.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
автометрія; ж. (гр.) галузь сучасної метрології, пов'язана з вивченням теоретичних основ проектування автоматичних вимірювальних і контрольних приладів та вимірювальних інформаційних систем.
  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
-ї, ж. Наукова дисципліна, що вивчає теоретичні основи проектування автоматичних вимірювальних приладів та інформаційних систем, а також приладів, які контролюють їхні дії.
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
автоме́трі́я іменник жіночого роду
T: 4