Значение слова "АБЕРАЦІЯ" найдено в 12 источниках

АБЕРАЦІЯ

  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-ї, ж.

1) астр. Позірне відхилення світил від їхнього справжнього положення на небосхилі.

2) спец. Нечіткість або викривленість зображення, що його дають оптичні прилади.

••

Аберація оптичних систем — спотворення зображення в оптичних системах.

3) перен., книжн. Помилка, відхилення від норми, від істини.

4) біол. Відхилення від нормальної будови організму, яке проявляється найчастіше в іншому забарвленні чи розмірі.

5) ген. Зміни лінійної будови хромосом, що спричиняються їх розривом і перерозподілом, втратою або частковим подвоєнням генетичного матеріалу.

••

Аберація ока — викривлення зображення на сітківці внаслідок порушень оптичної системи ока.

Ментальна аберація — неспеціальний термін, що його іноді застосовують для позначення будь-якого психічного розладу.

Сферична аберація — спотворення світлових хвиль, які проходять крізь лінзу або оптичну систему.

Хроматична аберація — нерівномірна рефракція світлових хвиль різної довжини під час проходження крізь лінзу або оптичну систему.

Хромосомна аберація — відхилення в будові хромосоми внаслідок її розриву з наступним перерозподілом, втратою або частковим подвоєнням генетичного матеріалу.


  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
-ї, ж. 1》 астр. Позірне відхилення світил від їхнього справжнього положення на небосхилі.
2》 спец. Нечіткість або викривленість зображення, що його дають оптичні прилади.
Аберація оптичних систем — спотворення зображення в оптичних системах.
3》 перен. , книжн. Помилка, відхилення від норми, від істини.
4》 біол. Відхилення від нормальної будови організму, яке проявляється найчастіше в іншому забарвленні чи розмірі.
5》 ген. Зміни лінійної будови хромосом, що спричиняються їх розривом і перерозподілом, втратою або частковим подвоєнням генетичного матеріалу.
Аберація ока — викривлення зображення на сітківці внаслідок порушень оптичної системи ока.
Ментальна аберація — неспеціальний термін, що його іноді застосовують для позначення будь-якого психічного розладу.
Сферична аберація — спотворення світлових хвиль, які проходять крізь лінзу або оптичну систему.
Хроматична аберація — нерівномірна рефракція світлових хвиль різної довжини під час проходження крізь лінзу або оптичну систему.
Хромосомна аберація — відхилення в будові хромосоми внаслідок її розриву з наступним перерозподілом, втратою або частковим подвоєнням генетичного матеріалу.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів"
аберація; ж. (лат., відвід, відхиленя) 1. Збочення, відхилення від чогось. - еферична аберація 2. астр. Позірне відхилення світил від їх дійсного розташування на небозводі, викликане рухом Землі по орбіті (річна аберація) або її обертанням навколо осі (добова аберація). 3. Нечіткість або викривленість зображення, що його дають оптичні прилади. - сферична аберація - хроматична аберація 4. біол. Відхилення від нормальної будови організму, яке виявляється часто лише в іншому забарвленні або розмірі. 5. Зміна структури хромосом. 6. перен. Помилка, відхилення від істини, збочення.
  найдено в  "Словнику іншомовних слів Мельничука"
абера́ція (лат. aberratio – відхилення, від aberro – помиляюся) 1. Хибність, відхилення від істини. 2. Позірне зміщення світила на небесній сфері. 3. Сферична А. полягає в тому, що промені, які виходять з однієї точки, після проходження лінз утворюють розпливчасте зображення. 4. Хроматична А. – вада зображення, яка походить від неоднакової заломлюваності світла різного кольору, через що зображення виходить нерізке й забарвлене. 5. біол. Відхилення від нормальної будови організму, яке виявляється часто лише в іншому забарвленні або розмірі. 6. Зміна структури хромосом.
  найдено в  "УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)"
I недолік лінзи, що спричинює спотворення, нерізкість (сферична а., астигматизм, дисторсія, кома) або забарвлення (хроматична а.) одержуваних зображень (деякі види а. притаманні й дзеркалам). II видиме відхилення положення спостережуваної зірки чи планети внаслідок руху Землі.
  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


імен. жін. родуастр., фіз.аберрация

  найдено в  "Українсько-англійському словнику з прав людини"
аберація ім. aberration; deviation from the norm; deviation / departure from truth, morality, etc.;
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
абера́ція іменник жіночого роду
  найдено в  "Украинско-русском политехническом словаре"
астр.; физ. аберрация
  найдено в  "Analytical Chemistry (Ukr-Eng)"
aberration
T: 4