Значение слова "'ANQABUT" найдено в 1 источниках

'ANQABUT

  найдено в  "Arabic etymological dictionary"
'anqabut: translation

spider [Mal ghanqbuta (cobweb), Heb 'akkavish, JNA qo'ta] Per 'ankabut borrowed from Ar

T: 9