Значение слова "ТАБІР" найдено в 14 источниках

ТАБІР

  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

-бору, ч.

1) Місце тимчасового розташування війська поза населеним пунктом. || Укріплене місце тимчасового розташування козацького війська з обозом. || Військо, розташоване в такому місці. || перев. мн. Місце тимчасового розташування військових з'єднань для проходження тренувальних занять. Стати табором.

2) Кілька чи більше родин циган, що кочують разом, а також їхній стан, обоз.

3) Місце тимчасового розташування великої групи людей; група людей, що перебуває в такому місці. || Літня будівля, загін для худоби поблизу пасовищ, випасів. Польовий табір.

4) Місце, де перебувають військовополонені, в'язні. Концентраційний табір.

5) перен. Суспільно-політичне угруповання; течія, напрям. || Група людей, що мають однакові погляди, переконання.


  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
-бору, ч. 1》 Місце тимчасового розташування війська поза населеним пунктом.
|| Укріплене місце тимчасового розташування козацького війська з обозом.
|| Військо, розташоване в такому місці.
|| перев. мн. Місце тимчасового розташування військових з'єднань для проходження тренувальних занять. Стати табором.
2》 Кілька чи більше родин циган, що кочують разом, а також їхній стан, обоз.
3》 Місце тимчасового розташування великої групи людей; група людей, що перебуває в такому місці.
|| Літня будівля, загін для худоби поблизу пасовищ, випасів. Польовий табір.
4》 Місце, де перебувають військовополонені, в'язні. Концентраційний табір.
5》 перен. Суспільно-політичне угруповання; течія, напрям.
|| Група людей, що мають однакові погляди, переконання.
  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


(кого/чого) імен. чол. родувоєн., політ., спорт.1. місце тимчасового розташування війська2. кілька родин циган, що кочують разом, а також їх стан3. місце тимчасового розташування великої групи людей4. місце, де перебувають військовополонені, в'язні5. (перен.) суспільно-політичне угрупованнялагерь

¤ табором стояти -- лагерем стоять

¤ концентраційний табір -- концентрационный лагерь


  найдено в  "Українсько-польському словнику (Мар'яна Юрковського, Василя Назарука)"
-бору m obóz; tabor концентраційний ~ obóz koncentracyjny туристський ~ obóz turystyczny ~ полонених obóz jeniecki розбити ~ rozbić obóz циганський ~ tabor cygański
  найдено в  "УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)"
укріплений обоз, утворений із з'єднаних і розміщених у декілька рядів возів; також транспортні засоби з військовим забезпеченням.
  найдено в  "Словнику синонімів Караванського"
(військовий) іст. кіш, обоз; (ворога) стан; (політичний) угруповання, середовище; (ідеологічне спрямування) напрям, течія.
  найдено в  "Архітектурі і монументальному мистецтві"
Пристосована для оборони військова стоянка, яка оточувалась возами і підводами замість стіни або земляних валів.
  найдено в  "Українсько-англійському словнику з прав людини"
табір ім. camp;\~ суворого режиму strict security camp; пересильний \~ transit camp;
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
та́бір іменник чоловічого роду * Але: два, три, чотири та́бори
  найдено в  "Орфоэпическом словаре украинского языка"
{та́бір} -бору, м. (ў) -борі, мн. -бори́, -борі́ў два та́борие.
  найдено в  "Українсько-російському словнику"
лагерь; табор (место временного расположения: о цыганах)
  найдено в  "Словнику синонімів Полюги"
(тимчасове розташування людей) стан, курінь, кіш.
  найдено в  "Украинско-английском юридическом словаре"
(вид пенітенціарної установи) camp
T: 52 M: 0 D: 0