Значение слова "ІНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ" найдено в 2 источниках

ІНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ

  найдено в  "Словнику української мови у 20 томах"

ІНТЕРНЕ́Т-МА́РКЕТИНГ, у, ч., екон.

Система управління господарською діяльністю через Інтернет з урахуванням вимог ринку на попит товарів та організацію їхнього збуту.

Інтернет-маркетинг надає споживачеві можливість не тільки отримати інформацію про товари, а й купити його (з наук.-попул. літ.);

Інтернет-маркетинг з'явився на початку 1990-х років, коли текстові сайти почали розміщувати інформацію про товари (з навч. літ.);

Застосування методів інтернет-маркетингу спрямоване на економію коштів, а також на розширення діяльності компаній (перехід з локального ринку на національний та міжнародний ринки) (із журн.).


  найдено в  "Eкономічній енциклопедії"
рос. интернет-маркетинг новий напрямок маркетингу, система практичних заходів якого орієнтується переважно в всесвітній мережі Інтернет. Відрізняється високотехнологічним наповненням і активним використанням візуальних ефектів, спрямованих на позиціювання брендів в Інтернеті. Ефективно використовується на Заході.
T: 14