Значение слова "...ЗНАВЕЦЬ" найдено в 1 источниках

...ЗНАВЕЦЬ

  найдено в  "Словнику української мови у 20 томах"

...ЗНА́ВЕЦЬ.

Друга частина складних слів, що відповідає слову зна́ти у 1 знач., напр.: мовозна́вець, природозна́вець, рослинозна́вець, товарозна́вець.

T: 7