Значение слова "ФОРМАЛЬНО" найдено в 56 источниках

ФОРМАЛЬНО

  найдено в  "Словнику української мови у 20 томах"

ФОРМА́ЛЬНО, присл.

1. Офіційно, за формою дотримуючись установлених правил, виконуючи необхідні формальності (у 2 знач.).

[Мартіан:] Ардентів батько був мій друг і поручив його моїй опіці, як умирав. [Ізоген:] Формально ти не був опікуном (Леся Українка);

Петро Степанович формально став цивільним співробітником військової газети, а по суті – ще ближче зійшовся з військовими (В. Кучер);

Олександр Юхимович Стадник формально не мав відношення до вокального мистецтва (Л. Дмитерко).

2. Дотримуючись лише форми (у 6 знач.), не вникаючи, не заглиблюючись у суть чого-небудь.

Він узяв слово, критикував тих юнаків, що формально поставилися до навчання у вечірній школі робітничої молоді (П. Кочура);

// Для годиться.

– Я розповім вам про випадок у той наш рейс. Формально – ми зафрахтувалися перевезти вантаж, а фактично – шукали когось, щоб пограбувати (Ю. Яновський).

3. Маючи ту чи іншу форму (у 7 знач.); дотримуючись тієї чи іншої форми.

Надзвичайно складна за своєю побудовою, формально, можливо, еклектичною, вона [“Звенигора”] дала щасливу можливість мені – виробничнику-самоукові – випробувати зброю в усіх жанрах (О. Довженко);

Формально писати “під” Маяковського – річ частенько безплідна, як ми бачимо у деяких сучасних російських поетів (М. Рильський).

4. заст. Справді, по-справжньому.

Деякі гості опинилися формально в клопітнім стані супроти цього проекту [Начка] (І. Франко);

Вже до кінця Йон не відступавсь від Гашіци: він формально залицявся, а дика спочатку дівчина дедалі рахманішала (М. Коцюбинський).

  найдено в  "Словаре синонимов"
формально казенно, только по названию, не всерьез, для очистки совести, для галочки, де-юре, бюрократически, для порядка, фиктивно, понарошку, по установленной форме, официально, для показухи, для отмазки, для проформы, для вида, для отвода глаз, формалистически, не на самом деле, не по-настоящему, с соблюдением всех формальностей Словарь русских синонимов. формально 1. / быть кем-л., чём-л.: только по названию / делать что-л.: для вида, для порядка; для очистки совести, для проформы, для галочки (разг.) 2. см. официально Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011. формально нареч, кол-во синонимов: 38 • бюрократически (4) • в законном порядке (2) • внешне (18) • де-юре (2) • для вида (18) • для галочки (4) • для отвода глаз (3) • для отмазки (2) • для очистки совести (9) • для показухи (2) • для порядка (8) • для проформы (11) • казенно (7) • канцелярски (2) • не вникая в сущность дела (2) • не всерьез (11) • не входя в существо дела (2) • не на самом деле (7) • не по-настоящему (7) • официально (13) • по виду (9) • по установленной форме (3) • по формальным признакам (2) • по-казенному (7) • по-канцелярски (2) • по-настоящему (30) • подлинно (51) • понарошку (8) • решительно (73) • с соблюдением всех формальностей (3) • с соблюдением необходимых формальностей (1) • совершенно (103) • совсем (94) • только по названию (3) • фиктивно (13) • формалистически (2) • формалистски (2) • юридически (5) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически
  найдено в  "Словнику синонімів української мови"

ОФІЦІ́ЙНО (відповідно до урядових постанов, у службовому порядку), ОФІЦІА́ЛЬНО, УРЯДО́ВО заст.; ФОРМА́ЛЬНО (з дотриманням формальностей); ЮРИДИ́ЧНО, ДЕ-Ю́РЕ книжн. (відповідно до закону). Денис Ісакович офіційно був сторожем нового млина (М. Рильський); Мєшков викликав Тараса Григоровича і офіціально сповістив, що його відкомандировано в розпорядження Аральської науково-описової експедиції (З. Тулуб); Ми знали перед кінцем шкільного року, що його (вчителя) шкільна рада перенесе або цілком звільнить зі служби.. Управитель повідомив про те наш збір урядово (Уляна Кравченко); (Мартіан:) Але ж Ардентів батько був мій друг і поручив його моїй опіці, як умирав. (Ізоген:) Формально ти не був опікуном (Леся Українка); Суд присудив економії луку і гроші.. Він тільки візьме те, що вже тепер і юридично його (Б. Грінченко); Віднині галицька українська церква де-юре підлягає київському митрополитові (Ірина Вільде).

ПО-СПРА́ВЖНЬОМУ (так, як слід, як прийнято, як повинно бути), НАВСПРА́ВЖКИ розм., ФОРМА́ЛЬНО заст. Грицько підріс — в шістнадцять років уже по-справжньому косити почав, от уже й поміч батькові (А. Головко); (Гаврик:) Коли б ти знала, як тяжко мені бачити тебе такою! (Настя:) Пошкодуй же мене навсправжки (М. Кропивницький); Вже до кінця Йон не відступавсь від Гашіци: він формально залицявся (М. Коцюбинський).

  найдено в  "Словаре иностранных слов русского языка"
ФОРМАЛЬНО
Соблюдая установленные формы.

Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней.- Михельсон А.Д.,1865.


Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Малом академическом словаре"
нареч. к формальный (в 1 и 2 знач.).
Формально относиться к своим обязанностям.
— Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле. Пушкин, Капитанская дочка.
Через некоторое время --- мы и формально включим вас в комиссию. Бек, Талант.

Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Русско-турецком словаре"
biçimsel olarak; resmen

форма́льно он име́ет тако́е пра́во — biçimsel olarak bu hakka sahiptir

он возрази́л лишь форма́льно — ancak biçimsel bir itirazda bulundu


Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Русско-английском словаре"
формально = formally; формально он прав conventionally speaking, he is right; подходить к делу формально adopt a bureaucratic attitude to the case; формальность ж. formality; (условие тж.) technicality; пустая формальность mere formality; банковские формальнсти bank formalities; таможенные формальнсти customs regulations; выполнение формальнстей execution/fulfilment of formalities; проходить таможенные формальности (о грузе) be* cleared through customs; (о грузополучателе) obtain clearance; урегулировать формальности settle formalities; пренебрегать формальностями brush aside technicalities; формальный formal; формальное отношение official/conventional attitude; формальный метод formal method.


  найдено в  "Большом французско-русском и русско-французском словаре"
formellement; en formaliste; pour la forme (для вида)
формально он не виноват — formellement il n'est pas coupable

Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Русско-английском словаре научного общения"
formally, nominally, legally
Теперь мы выразим это более формально. - We now express this more formally.
Формально это эквивалентно... - This is formally equivalent to...

Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Большом русско-украинском словаре"


наречиеформальноот слова: формальный прилаг.

Краткая форма: формален

сравн. ст.: форма

1. относящийся к форме2. сделанный для вида3. требуемый для соблюдения внешней формы, порядкаформальний

¤ формальный анализ -- формальний аналіз

¤ формальный подход к работе -- формальний підхід до роботи

¤ формальный контроль -- формальний контроль;


  найдено в  "Большом итальяно-русском и русско-итальянском словаре"
нар. formalmente, in termini formali формально он, возможно, и прав — formalmente avrà anche ragione формально подойти к вопросу — trattare la questione in modo formale / protocollare / notarile Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически
  найдено в  "Русско-английском техническом словаре"
formally

формально действительное поле — formally real field


Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Толковом словаре украинского языка"

присл.

1) Офіційно, дотримуючись встановлених правил, виконуючи необхідні формальності (у 2 знач.).

2) Дотримуючись лише форми (у 6 знач.), не вникаючи, не заглиблюючись у суть чого-небудь. || Для видимості.

3) Маючи ту чи іншу форму (у 7 знач.); дотримуючись тієї чи іншої форми.

4) заст. Справді, по-справжньому.


  найдено в  "Русско-ивритском словаре"
формально
רִשמִית; עַל הַנְייָר
* * *
חגיגית
רשמי
Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Большом немецко-русском и русско-немецком словаре"
formell; der Form wegen (для формы)

Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Русско-английском словаре математических терминов"
adv.formally
Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Русско-португальском словаре"
нрч
formalmente, de maneira formal

Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Большом немецко-русском и русско-немецком словаре"
формально formell; der Form wegen (для формы)
Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Слитно или раздельно? Орфографическом словаре-справочнике"
формально

Синонимы:
бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически


  найдено в  "Русско-украинском политехническом словаре"
матем. форма́льно Синонимы: бюрократически, де-юре, для вида, для галочки, для отвода глаз, для отмазки, для очистки совести, для показухи, для порядка, для проформы, казенно, канцелярски, не всерьез, не на самом деле, не по-настоящему, официально, по установленной форме, по-казенному, по-канцелярски, понарошку, с соблюдением всех формальностей, только по названию, фиктивно, формалистически
  найдено в  "Морфемном разборе слова по составу"
корень - ФОРМ; суффикс - АЛЬН; суффикс - О;
Основа слова: ФОРМАЛЬНО
Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный

∩ - ФОРМ; ∧ - АЛЬН; ∧ - О;

Слово Формально содержит следующие морфемы или части:
  • ¬ приставка (0): -
  • ∩ корень слова (1): ФОРМ;
  • ∧ суффикс (2): О; АЛЬН;
  найдено в  "Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови "
присл. 1》 Офіційно, дотримуючись встановлених правил, виконуючи необхідні формальності (у 2 знач. ).
2》 Дотримуючись лише форми (у 6 знач. ), не вникаючи, не заглиблюючись у суть чого-небудь.
|| Для видимості.
3》 Маючи ту чи іншу форму (у 7 знач. ); дотримуючись тієї чи іншої форми.
4》 заст. Справді, по-справжньому.
  найдено в  "Универсальном русско-польском словаре"


Przymiotnik

формальный

formalny

oficjalny

Przysłówek

формально

formalnie

oficjalnie


  найдено в  "Электронном словаре анаграмм русского языка"
Ролан Рол Раф Рао Рань Рано Рам Рало Орь Орн Орлон Орлан Орало Оон Омон Омар Оман Оао Нормаль Норма Нора Ном Ноль Нло Намол Нал Морф Моро Ром Роман Рон Фал Фан Морально Мораль Мор Фарм Флор Моно Фол Моль Фонарь Фора Форма Форо Фра Мало Ларь Лань Афон Арон Арно Аон Аморфно Амон Альф Фрол Лом Лоно Лор Лоро Ман Манор Мао Формально Фоно Фон Фома Марь
  найдено в  "Словаре синонимов"
формально казенно, только по названию, не всерьез, для очистки совести, для галочки, де-юре, бюрократически, для порядка, фиктивно, понарошку, по установленной форме, официально, для показухи, для отмазки, для проформы, для вида, для отвода глаз, формалистически, не на самом деле, не по-настоящему, с соблюдением всех формальностей


  найдено в  "Большом русско-испанском словаре"
нареч.

formalmente; para la fórmula (для проформы)

формально относиться к чему-либо — tener una actitud formalista hacia algo, proceder para cubrir el expediente

  найдено в  "Словаре языка Грибоедова"

формально нареч. (1)

Он объявил мне это формально, так же как и относительноПс182.

  найдено в  "Большом русско-французском словаре"


formellement; en formaliste; pour la forme (для вида)

формально он не виноват — formellement il n'est pas coupable


  найдено в  "Русско-киргизском словаре"
нареч. формалдуулук менен, формалдык түрдө, кайдигер, форма жагынан (маани жагынан эмес); формально подойти к вопросу маселеге формалдуулук менен (кайдигер) мамиле кылуу.
  найдено в  "Українсько-польському словнику"

[formal'no]

присл.

formalnie

  найдено в  "Новом толково-словообразовательном словаре русского языка"
формально нареч. 1) а) Соблюдая необходимые формальности. б) перен. Не вникая в сущность, в существо дела. 2) Внешне, по виду.


  найдено в  "Толковом словаре русского языка"
ФОРМАЛЬНО наречие 1) а) Соблюдая необходимые формальности. б) перен. Не вникая в сущность, в существо дела. 2) Внешне, по виду.
  найдено в  "Русско-азербайджанском словаре"
Нареч. 1. formaca, şəkilcə, forma cəhətdən; 2. formal olaraq, rəsmən, rəsmi cəhətdən, rəsmiyyət nöqteyi-nəzərindən.
  найдено в  "Русско-новогреческом словаре"
формальн||онареч τυπικά {-ῶς}/ γιά τόν τύπο (для вида): относиться ~ к чему-л. αντιμετωπίζω κάτι τυπικά.
  найдено в  "Русско-узбекском словаре Михайлина"


formalistlarcha, rasman


  найдено в  "Большом украинско-русском словаре"


прислівникформально

  найдено в  "Русско-английском словаре"
формально
нареч.
nominally, formally  найдено в  "Украинско-английском бизнес словаре"
formally; officially; on a pro forma basis; of record; nominally.
  найдено в  "Русско-польском словаре"
1. formalnie;
2. formalistycznie;
  найдено в  "Орфографічному словнику української мови"
форма́льно прислівник незмінювана словникова одиниця
  найдено в  "Русско-суахили словаре"
Форма́льно

kinadharia

  найдено в  "Русско-крымскотатарском словаре"
Formal olaraq, resmen (официально)
  найдено в  "Українсько-англійському словнику"

Formally, nominally

  найдено в  "Русско-крымскотатарском словаре"
формал оларакъ, ресмен (официально)
  найдено в  "Украинско-английском юридическом словаре"
formally, officially, technically
  найдено в  "Русско-белорусском словаре"
нареч. фармальна
  найдено в  "Украинско-русском политехническом словаре"
матем. формально
  найдено в  "Русско-эстонском словаре"
Formaalselt
  найдено в  "Русско-чешском словаре"
• formálně
  найдено в  "Русско-белорусском словаре"
Фармальна
  найдено в  "Русско-латышском словаре"
formāli
T: 13