Значение слова "'UNUQ" найдено в 1 источниках

'UNUQ

  найдено в  "Arabic etymological dictionary"
'unuq: translation

neck [Sem '-n-q, Mal ghonq, Akk unqu, Heb 'anaq (necklace), Syr 'eqa (necklace), Amh anget (neck), Tig anget, Uga 'nq (necklace), Ebl inqu (neck)] Per 'onq borrowed from Ar

T: 10